Otázka:

Často počúvam vyjadrenia o ochrane proti niečomu (proti potu, komárom, smädu, boľavým kolenám a pod.). Trhá mi to uši, lebo som presvedčená, že podstatné meno ochrana sa viaže s predložkou pred: ochrana pred potením, pred komármi...

Heslá:

ochrana pred proti

Odpoveď:

Predložkou proti sa v slovenčine vyjadruje okrem iného aj účel (podobne ako pri predložke na), napr. liek proti chrípke – t. j.liek na chrípku, prípravok proti hnilobe – t. j. prípravok na hnilobu, aj ochrana proti slnku – t. j. prostriedok na chránenie proti slnku. Podstatné meno ochrana má dva významy – pomenúva sa ním činnosť na odvrátenie nebezpečenstva aj prostriedok na ochranu – a viaže sa s predložkou proti, napr. ochrana proti povodni, proti komárom, proti potu,aj s predložkou pred, napr. ochrana pred povodňou, pred nepriateľom, pred komármi. Nie vo všetkých spojeniach, ktoré ste uviedli, sa slovo ochrana použilo vhodne. Napr. v súvislosti s boľavými kolenami neodporúčame tvoriť spojenie ochrana proti boľavým kolenám ani ochrana pred boľavými kolenami. Daný význam možno vyjadriť spojeniami ako ochrana kolien pred bolesťou aj ochrana kolien proti bolesti, resp. ochrana pred bolesťou kolien, ochrana proti bolesti kolien.


Otázka z 22. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ochrana pred proti