Otázka:

Ako sa nazýva vec, ktorú majú v rukách roztlieskavačky? Možno použiť aj anglický výraz pom-pom?

Heslá:

pompom, strapec

Odpoveď:

V súvislosti s roztlieskavačkami sa používa slovenský výraz strapce. Anglický výraz pom-pom sa dostáva do slovenských textov v rozličných podobách, za najvhodnejšiu považujeme podobu pompom, množné číslo pompomy.


Otázka z 16. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pompom