Otázka:

Aký význam má slovo priepust? Je možné použiť ho ako vyjadrenie v elektrotechnike pre filter prepúšťajúci určité frekvenčné pásmo?

Heslá:

priepust, prepustiť

Odpoveď:

Slovo priepust je podstatné meno mužského rodu a bolo utvorené zo slovesa prepustiť vo význame „umožniť preniknutie niečoho“. Mäkká spoluhláska ť v základe slovesa sa zmenila na tvrdú spoluhlásku t, čo je pri takomto slovotvornom postupe systémové (porov. vypustiť – výpust, vpustiť – vpust, vystreliť – výstrel, prestreliť – priestrel). Aj keď sa pri slove priepust v Krátkom slovníku slovenského jazyka neuvádza význam používaný v elektrotechnike „filter prepúšťajúci určité frekvenčné pásmo“, neznamená to, že v tomto význame nie je správne. Bolo utvorené z rovnakého slovesa v rovnakom význame.


Otázka z 05. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 08. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu priepust