Otázka:

Je správny nápis v znení "Vchod zboku"? Náš dodávateľ tvrdí, že je to archaizmus a odporučil mi napísať "vchod z bočnej pravej strany".

Heslá:

vchod zboku

Odpoveď:

Spojenie vchod zboku je spisovné a zodpovedá súčasnej slovenčine rovnako ako spojenia vchod spredu či vchod zozadu. Prirodzene, tá istá informácia sa dá vyjadriť aj inými spojeniami, ako napr. vchádza sa zboku, vchádza sa z bočnej strany, vchod je na bočnej strane budovy (vpravo) či vchod (je) z bočnej (pravej) strany. V pozícii nápisu sa však volí čo najstručnejšie vyjadrenie danej informácie, čomu najlepšie zodpovedá práve spojenievchod zboku, ktoré možno v prípade potreby spresniť šípkou (ukazujúcou vpravo).


Otázka z 01. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vchod zboku