Otázka:

Je vo vete "Teroristi popravili horolezcov" správne použité sloveso popravili? Nemalo by tam byť zavraždili? Poprava je vykonanie rozsudku smrti. Horolezcov však nik neodsúdil a ani sa nijako neprevinili..

Heslá:

poprava

Odpoveď:

Slovo poprava sa väčšinou používa vo význame „vykonanie rozsudku smrti“, takže možno predpokladať, že jej predchádzalo rozhodnutie súdu vynesené na konci súdneho procesu. V istých situáciách to môže však byť aj rozhodnutie nejakej skupiny, ktorá si privlastnila právomoci rozhodovať o vine a treste iných osôb. Takáto skupina ľudí môže mať svoje vlastné zákony a predstavy o súde, ktoré sa riadia inými ako všeobecne platnými pravidlami. Preto sa v publicistike používa slovo poprava aj v súvislosti s mafiánskymi vraždami alebo s vraždami páchanými rozličnými polovojenskými skupinami a teroristami. Okrem toho sa slovom poprava niekedy vyjadruje aj spôsob usmrtenia (napr. strelou do zátylku). Ak sa o niekom vyjadríme, že ho popravili, nemusí to automaticky znamenať, že jeho smrť bola zaslúžená a spravodlivá.


Otázka z 01. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu poprava