Otázka:

Pri Prešove je obec Svinia a moderátori v televízii v súvislosti s touto obcou používajú spojenie zo Svinnej. Je to správne?

Heslá:

Svinia

Odpoveď:

Na Slovensku existuje obec Svinia aj obec Svinná. Oba názvy majú tvar prídavných mien a skloňujú sa ako prídavné mená – názov Svinia sa svojím mäkkým zakončením zaraďuje do vzoru cudzí a názov Svinná sa tvrdým zakončením zaraďuje do vzoru pekný. Genitív názvu obce Svinia má podobu Svinej a vyslovuje sa [sviňej]. Genitív názvu obce Svinná má podobu Svinnej s tvrdou zdvojenou spoluhláskou n vo výslovnosti.

            Názvy slovenských obcí (aj so zaradením do gramatického rodu, s pádovými príponami genitívu a s príslušnými obyvateľskými menami a vzťahovými prídavnými menami) sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.  


Otázka z 30. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Svinia