Otázka:

Ako sa skloňuje slovo predátor? Aké je množné číslo - predátori?

Heslá:

dravec – dravce, parazit – parazity, predátor – predátory

Odpoveď:

Slovo predátor, ak sa ním pomenúva živočích, sa skloňuje ako zvieracie podstatné meno, čiže v jednotnom čísle podľa vzoru chlap, no v množnom čísle podľa vzoru dub. V nominatíve množného čísla má tvar predátory. Podobne sa skloňujú aj iné slová pomenúvajúce živočíchy, napr. parazit a dravec, v nominatíve množného čísla parazity dravce. Podoby predátori, paraziti, dravci by boli náležité, keby sa prenesene vzťahovali na osoby.


Otázka z 16. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dravec – dravce