Otázka:

Je slovo zákazka vo význame prijatej objednávky spisovné?

Heslá:

zákazka

Odpoveď:

Slovo zákazka vo význame „prijatá objednávka (tovaru, práce)” je spisovné, uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk).

 

 


Otázka z 26. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zákazka