Otázka:

Aký by bol vhodnejší výraz namiesto výrazu "koncertné prevedenie opery"? Nemalo by to byť "predvedenie" alebo "uvedenie"?

Heslá:

predvedenie opery

Odpoveď:

Slovo prevedenie má v slovenčine význam „prevod“, napr. prevedenie pracovníkov na iné miesto, prevedenie majetku, prevedenie peňazí na účet. Pre koncertné stvárnenie opery sú vhodné názvy koncertné predvedenie opery, koncertné predstavenie opery koncertné uvedenie opery.

 


Otázka z 21. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 07. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predvedenie opery