Otázka:

Ako píšeme pomenovanie pobočiek Slovenskej pošty? Mám napísať veľké alebo malé začiatočné písmeno?

Heslá:

Pošta Handlová, Pošta Bratislava 5

Odpoveď:
Pomenovania pobočiek Slovenskej pošty typu Pošta Handlová, Pošta Bratislava 5 odporúčame písať s veľkým začiatočným písmenom.  

Otázka z 13. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pošta Handlová