Otázka:

Je spisovné sloveso zakázať vo význame objednať?

Heslá:

zakázať, objednať

Odpoveď:

Sloveso zakázať vo význame „objednať“ sa síce nehodnotí ako spisovné (tento význam sa pri slovese zakázať v aktuálnych kodifikačných príručkách neuvádza), no používa sa v slovenských nárečiach (porov. starší Slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).  


Otázka z 26. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zakázať