Otázka:

Kedy sa používa výraz v podstate? Je tento výraz vo vete "Návrh na vydanie príkazu bol podaný v podstate..." správny?

Heslá:

v podstate, podstata

Odpoveď:

Výraz v podstate má platnosť častice a používa sa pri vyjadrení zhrnutia s obmedzením na isté (nedôležité) prípady, napr. návrh podporili v podstate všetci (porov. heslo podstata v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na webovej stránke slovnik.juls.savba.sk). Keďže nepoznáme celú vetu, domnievame sa, že výraz v podstate v časti vety Návrh na vydanie príkazu bol podaný v podstate... sa nevzťahuje na predchádzajúci, ale nasledujúci text. 
Otázka z 25. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v podstate