Otázka:

Je správne pomenovanie výtvarný pedagóg, hudobný pedagóg, tanečný pedagóg?

Heslá:

výtvarný pedagóg, hudobný pedagóg, tanečný pedagóg

Odpoveď:

Pomenovanie výtvarný pedagóg je správne, podobne ako hudobný pedagóg alebo tanečný pedagóg.


Otázka z 24. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu výtvarný pedagóg