Otázka:

Ako sa do slovenčiny prekladá anglické slovo hint?

Heslá:

hint, pokyn, náznak, narážka

Odpoveď:

Anglické slovo hint sa do slovenčiny prekladá ako pokyn (Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky, Bratislava: SPN 1998) alebo aj ako náznak, narážka (Anglicko-slovenský slovník, Bratislava: SPN 1968). 


Otázka z 27. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hint