Otázka:

Ako sa skloňuje latinský hudobný termín prosa?

Heslá:

prosa

Odpoveď:

Latinský hudobný termín prosa sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách, našli sme ho len v Hudobnom terminologickom slovníku (SPN, 1997) s významami: 1. „vo Francúzsku označenie stredovekej sekvencie“; 2. „k aleluja pripojený liturgicky i hudobne samostatný útvar namiesto jubilácie, ktorý sa nazýval pro sequentia, z čoho vnikol paleograficky skrátený termín prosa. V slovenčine Vám odporúčame skloňovať cudzie slovo prosa podľa vzoru žena, t. j. G z prosy, D k prose, A prosu, L o prose, I s prosou; v množnom čísle N prosy, G z pros, D k prosám, A prosy, L o prosách, I s prosami. Tvary zodpovedajúce cudzej gramatike jazyka, z ktorého sa prevzali, sa zachovávajú iba vo viacslovných (citátových) prevzatých termínoch, ako sú napr. v hudobnej terminológii výrazy opus posthumum (lat.), observes le mouvement (franc.), lira da braccio (tal.).


Otázka z 07. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prosa