Otázka:

Ako je správne: plebeizácia alebo plebejizácia?

Heslá:

plebejizácia

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že v slovenčine sa slovo plebeizácia/plebejizácia vyskytuje len veľmi zriedkavo, nemôžeme posúdiť, či sa toto slovo k nám dostalo z iných jazykov, napr. z francúzskeho plebeisation → plebeizácia, alebo či ide o slovo utvorené zo zdomácnených výrazov plebej/plebejec – plebejský – plebejizovať – plebejizácia. V podstate nemožno odmietať ani jeden tvar a aj v prípadnom budúcom slovníkovom spracovaní by tento výraz mohol byť spracovaný ako dvojtvar plebejizácia plebeizácia. Podobu plebejizácia uvádzame na prvom mieste preto, lebo za túto podobu sa vyslovil aj náš kolega etymológ.


Otázka z 31. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plebejizácia