Otázka:

Slovo typovať vo význame "zadávať údaje do počítača" sa píše s mäkkým i alebo s tvrdým y?

Heslá:

typovať do počítača

Odpoveď:

Jeden z významov anglického slovesa to type je „zistiť typ, zaradiť, klasifikovať, otypovať (niekoho), vytypovať (napr. vhodnú lokalitu)“. V tomto význame je jeho slovenským ekvivalentom slovo typovať s tvrdým y. Iný význam anglického slovesa to type je „písať na stroji, na klávesnici – hovorovo klepať – a vysádzať, resp. vytlačiť text“. Tomuto významu nezodpovedá v slovenčine ani slovo typovať, ani tipovať (hádať, odhadovať výsledok). Spojenie typovať údaje do počítača považujeme za slangový výraz, to znamená, že vhodnosť jeho používania sa obmedzuje iba na neformálnu komunikáciu napr. medzi kolegami. V oficiálnom jazykovom prejave ho treba nahrádzať spisovnými spojeniami ako písať/zapisovať/zadávať údaje do počítača.

 


Otázka z 31. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu typovať do počítača