Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy smerníc a opatrení?

Heslá:

smernice, zákony, vyhlášky

Odpoveď:

Názvy smerníc a opatrení sa píšu s malým začiatočným písmenom, podobne ako názvy zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa za vlastné mená pokladajú iba pomenovania najzávažnejších správ s celospoločenským významom, ktoré bývajú publikované v tlači alebo sú uverejnené ako samostatné publikácie a nadobúdajú ráz závažného dokumentu. 


Otázka z 28. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu smernice