Otázka:

Je slovo odhaliteľnosť správne?

Heslá:

odhaliteľnosť, odhaliť, postrehnúť, postrehnuteľný, postrehnuteľnosť, vypočítať, vypočítateľný, vypočítateľnosť, odvolať, odvolateľný, odvolateľnosť

Odpoveď:

 

Slovo odhaliteľnosť, aj keď sa v slovníkoch neuvádza, je správne utvorené z prídavného mena odhaliteľný vo význame „ktorého možno odhaliť“ pomocou prípony -osť (postrehnúť – postrehnuteľný – postrehnuteľnosť, vypočítať – vypočítateľný – vypočítateľnosť, odvolať – odvolateľný – odvolateľnosť).  

 


Otázka z 23. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odhaliteľnosť