Otázka:

Slovo jóga alebo joga sa píše v slovenčine s dlhým ó alebo krátkym o ?

Heslá:

joga

Odpoveď:

Slovo joga sa píše s krátkym o. Možno si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu joga