Otázka:

Dobrý deň, je sloveso obdržať spisovné?

Heslá:

obdržať, dostať, prijať, získať, dosiahnuť

Odpoveď:

Sloveso obdržať (aj podoba obdŕžať) je nespisovné, jeho spisovnými ekvivalentmi sú (podľa kontextu) slovesá dostať, prijať, získať, dosiahnuť.
Otázka z 30. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu obdržať