Otázka:

Akú predložku používame v spojení s názvami rozhlasových a televíznych staníc?

Heslá:

na rádiu Slovensko, na Markíze, na Jednotke, na Vive, rozhlasová stanica, televízna stanica

Odpoveď:

V spojení s názvami rozhlasových a televíznych staníc sa v slovenčine ustálene používa predložka na, napr. na rádiu Slovensko, na Markíze, na Jednotke, na Vive. V týchto prípadoch ide pravdepodobne o eliptické vyjadrenia (azda s vypustením príslušného pádového tvaru slov stanica alebo vlny).


Otázka z 10. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na rádiu Slovensko