Otázka:

Akú predložku používame v spojení s názvami rozhlasových a televíznych staníc?

Heslá:

na Markíze, na Vive, rozhlasová stanica, televízna stanica, na Rádiu Slovensko, na jednotke

Odpoveď:

V spojení s názvami rozhlasových a televíznych staníc sa v slovenčine ustálene používa predložka na, napr. na Rádiu Slovensko, na Markíze, na jednotke, na Vive.


Otázka z 10. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na Markíze