Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Nagy?

Heslá:

Nagy

Odpoveď:

Priezvisko Nagy sa skloňuje podľa vzoru chlap tak, že sa prípona pridáva k celému základu: Nagy – (od) Nagya – (pošlem to) Nagyovi – (vidím) Nagya – (o) Nagyovi – (s) Nagyom.


Otázka z 07. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nagy