Otázka:

Dobrý deň, sú spisovné slová nájdivšia a najdúca?

Heslá:

nájsť, hľadajúca, nájdivšia, najdúca

Odpoveď:

Sloveso nájsť je dokonavé nepravidelné sloveso a od takýchto slovies sa tvary činného príčastia prítomného (najdúca) ani minulého (nájdivšia) netvoria. 
Otázka z 22. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nájsť