Otázka:

Je spisovné spojenie kultúrne vyžitie?

Heslá:

kultúrne vyžitie

Odpoveď:

Slovné spojenie kultúrne vyžitie je uvedené vKrátkom slovníku slovenského jazyka (pozri  http://slovniky.korpus.sk) pri 3. význame slovesa vyžiť sa, avšak s upozornením, že vhodnejší výraz je „kultúrne uplatnenie“.  V jazykovej praxi sa však bežne používa aj výraz kultúrne vyžitie, v Slovenskom národnom korpuse sme našli 280 výskytov.


Otázka z 01. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kultúrne vyžitie