Otázka:

Je slovo lehátko spisovné alebo sa v slovenčine používa namiesto neho iný výraz?

Heslá:

ležadlo

Odpoveď:

Na zodpovedanie Vašej otázky stačilo zadať do vyhľadávania v slovníkoch na stránke http://slovnik.juls.savba.sk heslo lehátko, aby ste sa dozvedeli, že ide o subštandardný, nespisovný výraz (takéto výrazy sa v elektronickej verzii slovníkov uvádzajú fialovou farbou). Spisovné pomenovanie ľahkého, obyčajne skladacieho kusa nábytku na odpočívanie, resp. sklápacieho lôžka vo vlaku je ležadlo.


Otázka z 30. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ležadlo