Otázka:

Dobrý deň, s akým začiatočným písmenom sa píše slovo mys?

Heslá:

mys

Odpoveď:

 

Ak názvy mysov nemajú vžitú slovenskú podobu, slovo mys nie je ich súčasťou, je iba druhovým označením a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr. mys Salinas, mys Farvel, mys Pasero. V encyklopédiách býva heslom iba názov, na mapách sa môže pri názve doplniť aj slovo mys alebo skratka m.  

 

 


Otázka z 29. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mys