Otázka:

Ako je správne: novo prestrešený interiér alebo novoprestrešený interiér?

Heslá:

zastrešiť, zastrešený, novozastrešený, novoprestrešený, prestrešený, prestrešiť

Odpoveď:

 

Význam „opatriť strechou“ sa v slovenčine vyjadruje slovesom zastrešiť a interiér, ktorý je vybavený novou strechou, Vám odporúčame nazývať novozastrešený interiér alebo nanovo zastrešený interiér.    


Otázka z 26. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zastrešiť