Otázka:

Správny je výraz "obrnené vozidlo" alebo "opancierované vozidlo"?

Heslá:

obrnené vozidlo

Odpoveď:

Vozidlo opatrené brnením čiže pancierom možno nazvať obrnené vozidlo, pancierové vozidlo aj opancierované vozidlo. Všetky tri pomenovania sú jazykovo správne a používajú sa v spisovnej slovenčine. V Česko-slovenskom vojenskom slovníku (1995) sa však uvádza iba výraz obrnené vozidlo, z čoho možno usudzovať, že tento výraz funguje ako odborný termín vo vojenskej terminológii.


Otázka z 25. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obrnené vozidlo