Otázka:

Dobrý deň, akú má podobu prídavné meno od slova mikrób?

Heslá:

mikrobiálny, mikróbový, mikrobálny, mikróbny, mikrób

Odpoveď:

V základných kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.sk), sa pri podstatnom mene mikrób uvádzajú prídavné mená mikrobiálny mikróbový. Vo Veľkom slovníku cudzích slov sa popri podobe mikrobiálny uvádza aj podoba mikrobálny a v Slovníku cudzích slov ďalšia podoba prídavného mena (ktorú uvádzate aj vo svojom e-maile) mikróbny. Pre úplnosť dodávame, že v Slovensko-anglickom slovníku medicíny sa uvádzajú všetky štyri spomenuté podoby prídavného mena.


Otázka z 26. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 28. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mikrobiálny