Otázka:

Ako sa správne používa spojenie samé osebe? Ako je správne: našim deťom alebo naším deťom?

Heslá:

osebe, mojím, tvojím, naším, vaším, svojím

Odpoveď:

V spojení sám osebe sa príslovka osebe píše spolu a je v nej použité zámeno sám, nie samý. Tvary samé osebe alebo same osebe sú nesprávne, správne je samy osebe.

Tvar naším je v inštrumentáli (7. páde) jednotného čísla, pýtame sa naň otázkou (s) kým? (s) čím?, napr. Odcestovali naším autom.

Tvar našim je v datíve (3. páde) množného čísla, pýtame sa naň otázkou komu? čomu?, napr. Našim deťom sa darí.

Takéto skloňovanie je aj pri zámenách môj, svoj, tvoj, váš: Najradšej píšem svojím perom./Poďakoval sa svojim kolegom. – Videla som film s tvojím obľúbeným hercom./Všetko najlepšie k tvojim narodeninám. – Pod mojím oknom kvitne orgován./Mala pekný vzťah k mojim dcéram. – S vaším výrobkom sme spokojní./Vašim futbalistom sa zápas vydaril.

 


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osebe