Otázka:

Dobrý deň, ako sa skloňujú mužské mená? Aký je tvar genitívu jednotného čísla od mena Peter?

Heslá:

Peter, Jozef, skloňovanie mužských mien

Odpoveď:

Správne skloňovanie mužských rodných mien si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk), kde sa pri každom mene uvádza tvar genitívu, napr. Peter -tra (zakončenie -tra naznačuje, že samohláska e pri skloňovaní vypadáva vo všetkých tvaroch), Jozef -a (pádová prípona -a sa pridáva k celému menu, čiže samohláska e v ňom pri skloňovaní zostáva vo všetkých tvaroch). Zoznam mužských rodných mien, v ktorých vkladná samohláska pri skloňovaní zostáva, sa samostatne nikde neuvádza.


Otázka z 15. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Peter