Otázka:

Je slovné spojenie ,,dať na niečo zabudnúť" spisovné? Napríklad "Študent dal zabudnúť na minulotýždňový neúspech a pri opravnej skúške exceloval".

Heslá:

dať zabudnúť

Odpoveď:

Významy ako „pripustiť, dovoliť, umožniť, nechať“ možno vyjadriť aj spojením slovesa dať s neurčitkom, napríklad dala mu pocítiť svoju nespokojnosť, dám ti vedieť, daj mi vydýchnuť. Niektoré spojenia utvorené takýmto spôsobom sa používajú častejšie v záporovej podobe, napríklad obavy mu nedali zaspať, tréma jej nedala dýchať, jej obraz mu nedal zabudnúť. V databáze Slovenského národného korpusu sme našli 72 dokladov na spojenie dal zabudnúť, ich zdrojom je väčšinou športová publicistika, napr. Inter by rád dal zabudnúť na vypadnutie z PVP. – Luhový opäť rozjasal obecenstvo a dal zabudnúť na priebeh zápasu. – Úspech dal zabudnúť na neúspešné roky. Hoci podľa nášho názoru nemožno takéto vyjadrenia odmietať, použitie spojenia dať zabudnúť vo vete Študent dal zabudnúť na minulotýždňový neúspech a pri opravnej skúške exceloval považujeme za nevhodné. Daná veta by zrejme mala znieť Študent pustil z hlavy minulotýždňový neúspech a pri opravnej skúške exceloval alebo Študentov excelentný výkon pri skúške dal zabudnúť na minulotýždňový neúspech.


Otázka z 19. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dať zabudnúť