Otázka:

Ktoré prídavné meno je správne: žalúdkový alebo žalúdočný (napr. vred)? Ezofágový alebo ezofageálny?

Heslá:

žalúdkový

Odpoveď:

            Prídavné mená žalúdkovýžalúdočný sú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) uvedené ako synonymné (pozri http://slovniky.korpus.sk, heslo žalúdok). V súvislosti s vredom je v týchto lexikografických príručkách uvedené spojenie žalúdkový vred, avšak súdiac podľa frekvencie v Slovenskom národnom korpuse, používatelia jazyka dávajú prednosť spojeniu žalúdočný vred. Z jazykového hľadiska sú však prípustné oba výrazy.

             Vo Veľkom slovníku cudzích slov (Vydavateľstvo SAMO 2008) sa uvádza len podstatné meno ezofág (pochádza z gréčtiny), prídavné meno tam uvedené nie je. V súlade s jazykovým systémom slovenčiny sú možné dva varianty: ezofagálny a ezofágový. V medicínskej literatúre je ustálené prídavné meno ezofagálny, napr. ezofagálny reflux, ezofagálne varixy. Pochopiteľne, používa sa aj domáci výraz pažerákový.


Otázka z 14. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žalúdkový