Otázka:

Je slovo neposledný spisovné? Môžem ho použiť vo formulácii v neposlednom rade chcem zdôrazniť...?

Heslá:

neposledný

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú dve lexikografické príručky, ktoré sú na stránke uvedené, a to Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000). Slovo neposledný je v oboch uvedené, čo značí, že je spisovné. V Krátkom slovníku slovenského jazyka je označené ako knižné, používa sa teda väčšinou v oficiálnom styku.


Otázka z 12. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neposledný