Otázka:

Ako je správne: tréning pamäti alebo pamäte?

Heslá:

pamäť

Odpoveď:

 

Zvláštnosťou podstatného mena ženského rodu pamäť v slovenčine je, že toto slovo sa podľa významu skloňuje buď podľa vzoru kosť, alebo podľa vzoru dlaň. Podstatné meno pamäť s významom „schopnosť uchovávať a vybavovať si vnemy“ a „zásoba vnemov, ktoré sa môžu vybaviť“ (tzn. ľudská pamäť) skloňujeme podľa vzoru kosť, napr. ten obraz sa mi navždy vryl do pamäti alebo Ústav pamäti národa. Podstatné meno pamäť s významom „technické zariadenie na zápis a uchovanie informácií“ (tzn. počítačová pamäť) skloňujeme podľa vzoru dlaň, napr. uložiť do pamäte počítača alebo resetovanie pamäte počítača.

            Podstatné meno pamäť v súvislosti s ľudskou pamäťou sa teda skloňuje podľa vzoru kosť a spojenia tréning pamäti alebo poruchy pamäti v tejto podobe zodpovedajú spisovnej slovenčine.


Otázka z 14. 05. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pamäť