Otázka:

Ako sa prechyľujú a skloňujú španielske priezviská? Napr. Ana Maria Gonzalez Rubio, Jose Pablo Lopez Perez.

Heslá:

španielske mená

Odpoveď:

Pri prechyľovaní uvedeného priezviska treba pričleniť príponu -ová k obom zložkám priezviska: Ana Maria Gonzalezová Rubiová. Skloňovať sa budú všetky zložky mena osobitne: k Ane Marii Gonzalezovej Rubiovej, (vidím) Anu Mariu Gonzalezovú Rubiovú.

Podobne sa skloňujú aj mužské mená, ohýbajú sa všetky zložky mena: Jose Pablo Lopez Perez, od Joseho Pabla Lopeza Pereza, Josemu Pablovi Lopezovi Perezovi, o Josem Pablovi Lopezovi Perezovi, s Josem Pablom Lopezom Perezom.


Otázka z 08. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu španielske mená