Otázka:

Je správny výraz volské oká, alebo volské oči?

Heslá:

oči

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Pod heslom oko sú v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvedené dva významy tohto slova. Vo význame orgánu zraku má množné číslo oči, vo význame niečoho, čo je tvarom podobné oku, má množné číslo oká.

            Z uvedeného teda vyplýva, že oba výrazy sú správne, pričom výraz volské oči označuje zrakový orgán vola (zvieraťa) a výraz volské oká označuje jedlo, nerozmiešané upražené vajcia (pozri aj heslo vôl v spomínanom slovníku).


Otázka z 08. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oči