Otázka:

Rada by som získala odpoveď na dve otázky: 1. Ako sa skloňuje krstné meno Jean-Claude Passeron: a) Jean-Claude Passeronom, b) Jean-Claudom Passeronom alebo c) Jeanom-Claudom Passeronom? Druhá otázka sa týka skloňovania priezviska Bourdieu.

Heslá:

Jean-Claude

Odpoveď:

V zloženom mene Jean-Claude Passeron skloňujeme všetky mená, pričom v mene Claude zakončenom na nemé e toto e aj v písme vynechávame: Jeana-Clauda Passerona, Jeanovi-Claudovi Passeronovi, Jeana-Clauda Passerona, (o) Jeanovi-Claudovi Passeronovi, (so) Jeanom-Claudom Passeronom.

Francúzske priezvisko Bourdieu skloňujeme podľa vzoru chlap alebo podľa vzoru kuli, a to tak, že k celému menu pridávame príslušné pádové prípony: Bourdieua/Bourdieuho, Bourdieuovi/Bourdieumu, Bourdieua/Bourdieuho, (o) Bourdieuovi/Bourdieum, (s) Bourdieuom/Bourdieum. Takto tvoríme aj privlastňovacie prídavné mená: Bourdieuov otec, od Bourdieuovho otca, s Bourdieuovým otcom. Od mien podľa vzoru kuli vyjadrujeme privlastňovací vzťah genitívnym tvarom: Bourdieuho otec, od Bourdieuho otca, s Bourdieuho otcom.


Otázka z 08. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jean-Claude