Otázka:

Ktorá formulácia je správna: skupina prvkov drevinnej vegetácie, alebo drevinovej vegetácie?

Heslá:

drevinový

Odpoveď:

Vo všetkých lexikografických príručkách (pozri stránku http://slovniky.korpus.sk) má prídavné meno odvodené od podstatného mena drevina podobu drevinový. Správna je teda formulácia skupina prvkov drevinovej vegetácie.


Otázka z 08. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu drevinový