Otázka:

Figuruje slovo workflow v slovenskom slovníku cudzích slov? Aký je jeho ekvivalent v slovenčine?

Heslá:

workflow

Odpoveď:

Slovo workflow sa uvádza vo Veľkom slovníku cudzích slov (Vydavateľstvo SAMO 2008, s. 1170) s významom „tok pracovných činností alebo dokumentov v organizácii riadený radom programov, ktoré tento proces organizujú, riadia, sledujú a pod.“. V Slovenskom národnom korpuse sme našli jeden výskyt slovenského ekvivalentu tok práce (v článku uverejnenom v Hospodárskych novinách z r. 2010) a 123 výskytov pôvodného anglického výrazu workflow (z rozličných zdrojov). Oba termíny sú z jazykového hľadiska správne.


Otázka z 06. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu workflow