Otázka:

Aký termín sa používa pre slovo znejúce rovnako odpredu i odzadu?

Heslá:

palindróm

Odpoveď:

            Zrejme máte na mysli palindróm (z gr. palindromos – vracajúci sa). Ide o slovo, vetu alebo verš, ktorých znenie sa pri čítaní odzadu nemení alebo aspoň nestráca zmysel, napr. krk, kobyla má malý bok, o lese veselo, sedí na fare Rafanídes ap. Majstrom v tvorbe palindrómov bol ruský básnik V. Chlebnikov, ktorý týmto spôsobom napísal 150-veršovú báseň Razin.


Otázka z 05. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu palindróm