Otázka:

Je správne kamión, alebo kamion?

Heslá:

kamión

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Slovo kamión sa nachádza v kodifikačných príručkách (Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu), to značí, že patrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Pod príslušným heslom je uvedený aj zodpovedajúci tvar prídavného mena.


Otázka z 04. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kamión