Otázka:

Ktorý výraz je spisovný: kravata alebo viazanka? Resp. čo je vhodnejšie používať?

Heslá:

kravat

Odpoveď:

Slová kravata viazanka sú obe spisovné a sú synonymné. Takto sú spracované v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Synonymický slovník slovenčiny (2004) hodnotí slovo viazanka ako zastarávajúce. Takýto výklad potvrdzuje aj frekvencia slova viazanka v Slovenskom národnom korpuse i na internete.

 


Otázka z 28. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kravat