Otázka:

Je správny výraz „arn“ (stupeň vrchného oddelenia neogénu)? Ak je to správny výraz, prečo sa nenachádza v Slovníku cudzích slov (akademický) na webovej stránke http://slovniky.korpus.sk/ ?

Heslá:

arn

Odpoveď:

Ako ste zrejme sám zistili, cudzie podstatné meno arn je spracované vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008).  Skutočnosť, že sa neuvádza v akademickom Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je dielom iných autorov, by sa dala vysvetliť aj menším rozsahom tohto slovníka. Prirodzene, v nijakom slovníku cudzích slov sa neuvádzajú všetky slová, ktoré sa môžu za nejakých okolností vyskytnúť v slovenskom texte. Koncepciu výberu zdrojov a slov zaraďovaných do jednotlivých slovníkov by Vám však mohli objasniť iba ich autori.


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu arn