Otázka:

Spisovne sa povie kravata alebo viazanka?

Heslá:

kravata, viazanka

Odpoveď:
Slová kravata i viazanka sú obe správne, navzájom synonymné a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). 

Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 01. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kravata