Otázka:

Aký je slovenský ekvivalent anglického slova widget v počítačovej terminológii?

Heslá:

widget, ovládací prvok

Odpoveď:

Slovom widget sa v angličtine zvyčajne pomenúvajú veci, ktorých presný názov nepoznáme, alebo si naň nevieme spomenúť, čiže do slovenčiny by sa dalo slovo widget preložiť ako tá vecička, (to) oné, dzindzík, čo však, prirodzene, nie sú vhodné slovenské ekvivalenty pre oblasť terminológie. Keď vychádzame z anglických synoným slova widget, dostávame sa k slovenským ekvivalentom ako zariadenie, prístroj, aparát, aparátik, mechanizmus, prostriedok, vec, tlačidlo, gombík a pod., voľnejšie aj výmysel, vynález, výdobytok. Keďže sám ste pomenovali daný pojem v slovenčine ako prvok, bolo by zrejme najvhodnejšie prijať dvojslovný termín ovládací prvok, ktorý sa uvádza napríklad aj vo Wikipédii. Okrem toho sme našli výraz virtuálne tlačidlo.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu widget