Otázka:

Dostala som tému bakalárskej práce s názvom SOCIÁLNE PORADENSTVO ZÁVISLÝCH OSÔB. Je tento názov správny? Nemá byť skôr SOCIÁLNE PORADENSTVO ZÁVISLÝM OSOBÁM?

Heslá:

poradenstvo

Odpoveď:

Význam genitívnej väzby poradenstvo závislých osôb je „poradenstvo poskytované závislými osobami“ podobne ako poradenstvo psychológa  (= poskytované psychológom) alebo poradenstvo odborníkov (= poskytované odborníkmi). Prospech sa v slovenčine vyjadruje pri osobách najčastejšie akuzatívom s predložkou pre, napr. poradňa pre dojčiace matky, ambulancia pre deti či podpora pre nezamestnaných. Názov diplomovej práce, ktorá sa zaoberá poradenstvom poskytovaným závislým osobám, má byť buď Poradenstvo pre závislé osoby, resp. možno použiť aj holý datív Poradenstvo závislým osobám.

 


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poradenstvo