Otázka:

Je správne slovné spojenie "Stupňanský jarmok" alebo "Stupnianský jarmok"?

Heslá:

Stupné, Stupňan, Stupnianka, stupniansky

Odpoveď:

 

Mužské obyvateľské meno od názvu obce Stupné je Stupňan, ženské obyvateľské meno je Stupnianka. Prídavné meno sa tvorí príponou -iansky, preto je jeho podoba stupniansky. Všetky uvedené tvary si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), v ktorých sú názvy všetkých obcí na Slovensku s ich rodovým zaradením, príponou genitívu, v sporných prípadoch aj lokálu, ako aj ich obyvateľské mená a príslušné prídavné meno. Táto príručka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na našej webovej stránke, o čom informujeme i na webovej stránke jazykovej poradne.


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Stupné