Otázka:

Akého rodu je podstatné meno matrix?

Heslá:

matrix

Odpoveď:

Podstatné meno matrix ako termín latinského pôvodu používaný v biológii na pomenovanie základnej substancie bunky je mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub. V genitíve jednotného čísla má tvar (z) matrixu a spojenia, na ktoré ste sa spytovali, majú mať podobu mitochondriálny matrix a extracelulárny matrix.

 


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu matrix